JULI

4

JUL

10:00
17.00

MASTERCLASS TA-Kompas - 2 dagen

Overige data:5 juli

SEPTEMBER

5

SEP

10.00

17.00

Strategisch Coachen Bovenstroom - 6 dagen

Overige data: 6 september / 26 en 27 september / 24 en 25 oktober

 OKTOBER

10

OKT
10:00

MASTERCLASS TA-Kompas - 2 dagen

Overige data: 11 oktober

November

7

NOV

10:00

17.00

Basisopleiding Strategisch Coachen - Groep 3

6 dagen

Overige data: 8november / 12 december en 13 december / 

9 en 10 januari 2025

21

NOV
10:00

17.00

Strategisch Coachen Onderstroom

6 dagen

Overige data: 22 november / 19 en 20 december / 

16 en 17 januari 2025