De regie van de bedrijfsarts (BA) 3 -
28 oktober 2019 

De regie van de bedrijfsarts (BA) 3 - "Het eigen regie model" (consulting)

3. Het eigen regie model: consulting

In dit artikel leggen wij het eigen regie model (consulting) uit.

3.1. De visie en de rol van de bedrijfsarts (ba)

De werkgever managed verzuim en delegeert dat aan de leidinggevenden. De bedrijfsarts geeft antwoord op de vraag wat de leidinggevende kan doen om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Daarbij staat in de eerste plaats het verzuim centraal en niet de gezondheid van de werknemer. Ook als men ziek is, kan men in veel gevallen het werk doen of aangepast werk verrichten (Berlijn en Kouwenhoven, 2005).

Bedrijfsartsen zijn in dit model medisch adviseur en/of organisatie adviseur.
Een beter woord zou supervisor zijn of toezichthouder, want in die rol blijft de ba ook betrokken bij de uitvoering van het advies. Hij houdt bijvoorbeeld toezicht of supervisie op de manier waarop leidinggevenden de ziekmelding afhandelen en de verzuimgesprekken voeren. Hij grijpt in als het advies niet wordt uitgevoerd volgens de medische standaard die daarvoor geldt.

3.2. De kennis

Adviseren, superviseren of toezicht houden vindt plaats op basis van een bilateraal contract. De ba kent de manier waarop een bilateraal contract wordt afgesloten: zowel financieel, relationeel als inhoudelijk. Zonder contract ontstaat er al snel de dramadriehoek (Karpman, 1968) met Slachtoffers, Aanklagers en Redders. De bedrijfsarts herkent deze rollen en weet hoe deze te voorkomen.

3.3. De tools

De ba is vooral gericht op het verzuimsysteem en minder op de individuele werknemer. Hij maakt gebruik van een adviesmodel. Daarbij onderzoekt hij niet alleen de feiten en de acties, maar ook de nog onuitgesproken gevoelens en wensen. Dit is noodzakelijk voor een duurzaam herstel.

3.4. De vaardigheden

Hij is in staat als consultant een advies te geven gebaseerd op de formule E = K x A, waarbij K staat voor kwaliteit en A voor acceptatie, met als resultaat een hoge effectiviteit (E).

  • De A neemt af als de leidinggevende zegt: “Ik ben toch geen dokter?”
    (Het advies wordt wel gehoord maar niet geaccepteerd).
  • De K van het advies neemt af als de ba niet betrokken wordt bij de uitvoering.
    (Dit was bijvoorbeeld te zien in de uitzending “De Verzuimpolitie” d.d. 23 maart 2012 van Zembla).
  • De K van het advies neemt ook af als het verzuim het gevolg is van onuitgesproken ongenoegen. Verzuim wordt gemanaged.
    Maar het ongenoegen verplaatst zich volgens de wet van Verbaan (2003) naar verloop, verzet, arbeidsconflicten, schade of andere vormen van verlies.

Als voorbeeld

Peter van Maanen is nu 45 en zijn bedrijf staat op de tocht. Dat baart hem veel zorgen. Hij wil een dialoog met zijn werkgever om er een punt achter te zetten. De ba spreekt met de leidinggevende en inventariseert de mogelijkheden om werknemer betrokken te houden. Terugkeer naar het werk is onwenselijk. Om het verzuim te managen geeft de ba de werkgever het advies de werknemer een outplacement traject aan te bieden met een herscholing die aansluit bij zijn vooropleiding.

Positief exit gesprek

De ba benadrukt ook het belang van een positief exit gesprek. Hierin kan het ongenoegen geuit worden. Werkgever en werknemer bedanken elkaar voor hun bijdrage.

Wil jij ook leren werken met de coachmatrix en de Matrix Strategie? Neem dan deel aan de eerstkomende basisopleiding Strategisch Coachen. Klik hier om meer te lezen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen