De regie van de bedrijfsarts (BA) 4 -
04 november 2019 

De regie van de bedrijfsarts (BA) 4 - "Het gedragsmodel" (coping)

4. Het gedragsmodel: coping

In dit artikel leggen wij het gedragsmodel (coping) uit.

4.1. De visie een de rol van de bedrijfsarts

Omgaan met beperkingen is een vorm van gedrag, gebaseerd op een eigen keuze. Verzuim is in dit gedragsmodel te beschouwen als een keuze. De werknemer had ook een andere keuze kunnen maken. De ba heeft een zorgende, confronterende en didactische rol.

4.2. De kennis

De bedrijfsarts geeft antwoord op de vraag: “welke afwegingen heeft de werknemer gemaakt om zich ziek te melden en wat zijn de alternatieven?”
De bedrijfsarts gaat ervan uit dat herstel net als een rouwproces in fasen verloopt. Iedere fase kent een probleem, een behoefte en een taak.

4.3. De tools

De bedrijfsarts is keuze gericht en doet onderzoek naar het antwoord op de vraag: Wat kan de werknemer ondanks de klachten nog wel en hoe houden we de afstand tot het werk zo klein mogelijk?

De ba coacht de werknemer in het doorlopen van de herstelfasen. In iedere fase gebruikt de bedrijfsarts andere middelen waarmee de werknemer de fasespecifieke problemen kan oplossen, de fasespecifieke behoefte kan bevredigen en de fasespecifieke taak kan leren. Daarna komt de volgende fase aan bod. Er treedt een stagnatie op als het probleem niet is opgelost, de behoefte niet is bevredigd of de taak niet is geleerd.

4.4. Vaardigheden

De bedrijfsarts hanteert de techniek van de ‘caring confrontation’ en staat stil bij de klachten om te voorkomen dat de werknemer zich veroordeeld of onbegrepen gaat voelen. De bedrijfsarts maakt de werknemer op een zorgzame manier bewust van de andere keuzemogelijkheden en biedt daarbij ook hulp en steun aan om samen tot de beste keuze te komen.

De eerste tool van de bedrijfsarts: de herstelcurve

De bedrijfsarts tekent de herstelcurve (Pasveer, 2007) en vraagt de werknemer met behulp van een kruisje aan te geven waar hij denkt dat hij zich momenteel bevindt.

De werknemer geeft aan dat het herstel in de eerste fase al stagneert. Werknemer heeft moeite om goed voor zichzelf te zorgen en te laten zorgen. Hij trekt zich boos terug in plaats van te vragen wat hij nodig heeft. Als er psychosomatische klachten ontstaan, vraagt hij wel hulp aan professionals.

Wil jij ook leren werken met de coachmatrix en de Matrix Strategie? Neem dan deel aan de eerstkomende basisopleiding Strategisch Coachen. Klik hier om meer te lezen.
(36 accreditatiepunten)

Wil je meer weten over het observeren van de mentale inzetbaarheid? Neem dan deel aan de nieuwe 3 daagse nascholing Objectiveren Mentale Inzetbaarheid.
(18 accreditatiepunten)

Over de schrijver
Reactie plaatsen