Voorkomen van (mentaal) verzuim door de mentale inzetbaarheid te verhogen
15 februari 2021 

Voorkomen van (mentaal) verzuim door de mentale inzetbaarheid te verhogen

Wat is mentaal verzuim?

Heel veel mensen zijn niet gelukkig met hun werk en worden er ziek van. Zij melden zich niet ziek maar verzuimen op het werk. Dit heet mentaal verzuim. Het betekent dat je wel aanwezig bent, maar niet in staat bent om je werk te doen. Het is dus zaak om mentaal verzuim te voorkomen.

Mentaal verzuim is een groter probleem dan fysiek verzuim

Mentaal verzuim is voor de meeste leidinggevenden een veel groter probleem dan fysiek verzuim.

  1. Het is onzichtbaar en iets wat onzichtbaar is kan je moeilijk managen.
  2. Het is besmettelijk; als de een langzamer gaat werken dan gaan anderen dat ook doen.

Mentaal verzuim begint vaak als een individueel probleem. Als je daar als leidinggevende niet adequaat op reageert, dan beïnvloedt dat het werkklimaat op een negatieve manier.  Dan wordt mentaal verzuim een systemisch probleem.

Kanariepietje

Een verzuimende medewerker is te vergelijken met het kanariepietje dat mijnwerkers vroeger bij zich hadden om gas te detecteren. Dankzij de signalen van het kanariepietje kon je erger voorkomen. Mentaal verzuimende medewerkers vertonen, net als kanariepietjes, signalen dat er een onzichtbaar gevaar is. Soms is het kanariepietje zelf ziek, maar meestal is het een reactie zijn op het ongezonde arbeidsklimaat. En dan vallen er meer slachtoffers.

Wat doe je dan?

Ken je medewerkers die net als een kanariepietje niet meer fluiten, zo min mogelijk doen, te laat komen, te lang pauzeren en te vroeg naar huis gaan?

En dan?

  1. Stuur je die werknemer ziek naar huis waardoor het verzuim toeneemt?
  2. Negeer je de signalen waardoor anderen ook mentaal gaan verzuimen?
  3. Of kijk je of er meer aan de hand is en schakel je onze expertise in?

Wat wil je weten?

wat de oorzaak is van het mentale verzuim?
wat je eraan kunt doen?
hoe je mentaal verzuim kunt voorkomen?
of andere medewerkers ook gevaar lopen?
hoe je een beleid ontwikkelt waar je mentaal verzuim voorkomt?

Het omgekeerde van mentaal verzuim is mentale inzetbaarheid.

Mentale inzetbaarheid wil zeggen dat je in staat bent om met aandacht en met plezier je werk te doen, dat je bestand bent tegen stress en dat je aan het eind van de werkdag trots of tevreden bent met het resultaat.

Mentale inzetbaarheid bouw je op, net zoals je een muurtje metselt. Dat doe je met een beleid. Voor een mentaal inzetbaarheidsbeleid heb je instrumenten nodig, een bouwtekening, materiaal en de nodige deskundigheid.             

De kracht van het mentale inzetbaarheidsmodel is dat je het samen doet. Je versterkt je niet alleen de rol van de leidinggevende, maar de rol van iedereen: van de Raad van Bestuur, van het MT, van de teamleiders, van de employees en van de rol van alle verzuimdeskundigen.

Iedereen heeft hier dus baat bij.

Wat voorkom je ermee? 

Met het mentaal inzetbaarheidsmodel voorkom je:

Fysiek verzuim: werknemers komen thuis te zitten met een burn-out,
Mentaal verzuim: werknemers lachen of bewegen niet meer
Mentaal verzet: werknemers doen niet doen wat jij wel wilt maar men doet wat jij niet wilt
Mentaal verloop: de beste werknemers vertrekken naar een werkplek die wel inspirerend is
Mentaal verlies: werknemers delen niet langer hun competenties, waardoor innovaties uitblijven en de organisatie stil komt te staan.

Wat bereik je ermee?

Met het mentaal inzetbaarheidsmodel geef je inhoud en vorm aan goed werkgeverschap op individueel, relationeel en systemisch niveau. Waardoor werknemers zich veilig voelen. Met als resultaat: het verzuim neemt af en de arbeidsproductie neemt toe.

Hier wordt iedereen gelukkig van.

Wil je meer weten over het mentale inzetbaarheidsmodel?

Schrijf je in voor de basisopleiding mentale inzetbaarheid. Dan kun je er zelf mee aan de slag!

Vraag ons om een expertise-onderzoek van de organisatie, van een team, of van een afdeling.

Neem voor alle overige vragen gerust contact met ons op!                                                                                                                     

Over de schrijver
Reactie plaatsen