Grip op ongewenst gedrag - Studiedag 22 april
05 maart 2022 

Grip op ongewenst gedrag - Studiedag 22 april

GRIP OP ONGEWENST GEDRAG 

Hoe niet
In organisaties zie je vaak dat Raden van Bestuur kernwaarden formuleren die zij zelf belangrijk vinden. Die kernwaarden worden vervolgens top down in de organisatie geïmplementeerd. Er worden vertrouwenspersonen aangesteld en loketten geopend waar je klachten kan melden. 

Die kernwaarden verdwijnen daarna vaak in een bureaulade door een gebrek aan draagvlak. Medewerkers herkennen zich er niet in, voelen zich niet gehoord, zijn bang om tegen te spreken en door een gebrek aan vertrouwen melden zij hun klachten niet bij een loket of vertrouwenspersoon maar wel bij de pers. Daar gaat je reputatie. 

Met sancties krijg je geen grip op ongewenst gedrag. Dan ben je te laat en sinds de Middeleeuwen weten we al dat straffen niet helpt. Veel effectiever is, om als organisatie een beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op het herstellen van de geschonden waarden. Maar hoe doe je dat?

De visie
Mensen willen graag ‘het goede, het ware en het schone doen’ volgens Plato (427-347 v. Chr.). 

Maar, toch gaat het soms fout. Dit komt door vier oorzaken: 

  • Wat het goede, het ware en het schone is, kan per persoon, per situatie en in de tijd verschillen. Wat vroeger goed was kan nu fout zijn. Wat vroeger waar was kan nu niet waar zijn en wat vroeger schoon was kan nu onzuiver zijn.
  • Voor ‘het goede’ hebben we in onze hersenen veel minder plek dan voor ‘het foute’.
  • Als reactie op ongewenst gedrag hebben we de neiging om de ander te straffen. Hiermee verlagen we onszelf in plaats van de ander te verhogen. 
  • 2% van de mensheid is antisociaal.  

Hoe wel

  • Om grip te krijgen op ongewenst gedrag heb je een gemeenschappelijk waardensysteem nodig. Dit ontwikkel je op basis van de waarden van alle mensen in de organisatie: van de Raad van Bestuur tot aan de portier. Je onderzoekt eerst met elkaar wat je onder ‘het goede, het ware en het schone’ verstaat. Dit doe je op basis van tegenspraak.
  • Vervolgens maak je die waarden zichtbaar op de werkplek. Wij laten je tijdens onze studiedagen zien hoe je dat doet. Bij overtreding stel je de ander in staat om de geschonden waarden en de gevolgschade te herstellen om op die manier alsnog ‘het goede’ te doen. Die probleemoplossende sancties spreek je van tevoren met elkaar af. Hiermee kan de veroorzaker zichzelf verlossen van schaamte en schuld en kan daarna zijn of haar plek in het systeem weer innemen.
  • De 2% mensen bij wie dit niet werkt, sluit je uit door aangifte te doen.   

Een handleiding 
Om het je gemakkelijker te maken hebben wij een handleiding gemaakt. Deze handleiding is gebaseerd op de wetmatigheden uit de ethologie, de cybernetica, de attachment theorie en de chaostheorie. Deze handleiding heeft al meer dan 40 jaar zijn effect bewezen. Je kan er na het volgen van een van onze studiedagen gelijk mee aan de slag.  

Wil je meer weten?
Mail voor de White paper naar: info@kouwenhovenopleidingen.nl of vraag hem direct aan via de deze link.

Direct aanmelden voor de studiedag op 22 april?
Klik dan hier!


Over de schrijver
Reactie plaatsen